Kdy je SEO analýza vhodná

Správně zvolená marketingová strategie je jedním z hlavních pilířů úspěchu každé firmy. Přeci jen, právě díky ní lákáme stále nové zákazníky, což je základem pro stálé zvyšování zisku. Ovšem vzhledem k tomu, že každá firma je jedinečná, je jasné, že to, co bude fungovat u jedné, nemusí přinést takové úspěchy u druhé.

Jistě, jsou strategie, které jsou všeobecně úspěšné, a aplikuje je prakticky každá firma. Mezi ně patří například optimalizace webových stránek pro vyhledávače, známá také pod svou zkratkou SEO, z anglického Search Engine Optimalization.

seo1

V podstatě se jedná o úpravu internetové stránky tak, aby se po zadání určitého slova či fráze do některého z internetových vyhledávačů objevil její odkaz v seznamu výsledků na jednom z prvních míst. Tím se zvýší návštěvnost daného webu, a vzhledem k tomu, že každý z těchto návštěvníků je zároveň potenciálním zákazníkem, i celkový zisk.

Jak ale zjistit, zda je zrovna tato metoda pro naši firmu vhodná? Zde nám pomůže SEO analýza. Ta zhodnotí jak dosavadní návštěvnost webu, tak i objem prodeje, z toho i objem prodeje přes internet, pokud jej provozujeme. Dále se zaměří na vzhled a strukturu našeho webu a také na naše finanční možnosti i velikost zisku. Na základě těchto údajů pak doporučí, zda je tato metoda vhodná, a v jakém rozsahu. Uvede také, jaké předpokládané zvýšení zisku můžeme očekávat.

seo8

Je však jasné, že tato analýza stojí peníze. A zdaleka ne každá firma bude ochotna či schopna je vydat. Je tedy dobré položit si otázku, zda je ve všech případech absolutně nutná.

Odpověď zní, že sice ve většině případů ano, avšak není úplně nezbytná. Je totiž jasné, že z optimalizace svých webových stránek budou profitovat především malé a střední firmy, zvláště pak ty, které provozují obchod přes internet. U velkých nadnárodních koncernů známých značek efekt tak velký nebude.

Je však fakt, že z této metodiky budou profitovat všechny firmy. Otázkou pouze je, do jaké míry.