Čistá voda v bazéně díky pískové filtraci

To, co je lidskému oku skryto, je mnohdy velmi důležité, to platí nejen u bazénu. Bazénová filtrace je oku skrytá a ještě skrytější je její náplň. Bazénová filtrace je pomyslným srdcem celého bazénu. Bez čištění bazénu by se voda v bazénu velmi rychle znehodnotila a naopak by mohla ještě více uškodit lidskému organizmu. Proto je velmi důležité dbát na výběr kvalitní filtrace a ještě více na její náplň. Nejběžnějším typem domácí bazénové filtrace je filtrace písková, tedy ta, která obsahuje čerpadlo a nádobu s pískem do filtrace. Tento písek zachycuje nečistoty, které projdou přes hrubá síta a dokáže zachytit i jemné nečistoty, se kterými si např. kartušová filtrace neumí poradit.

čistá voda v bazéně

Na trhu se písek do filtrace chlorito.cz prodává téměř vždy křemenný a bezprašný a ve více zrnitostech. Je na místě se podívat do návodu k filtraci, jak velkou frakci výrobce doporučuje. Nejběžnějším typem písku je písek o velikosti zrna od 0,6 do 1,2 mm, ale lze objednat i frakci 0,4 – 0,8 mm nebo 1,0 – 2,0 mm.

filtrace pro bazény

Náplň písku do filtrace se pohybuje od 12 kg po 50 kg. Lze tedy objednat ideálně pytle o velikosti 25 kg. Tento údaj také naleznete v návodu k Vaší filtraci. Písek se do filtrace je nutné sypat volně a bez sklepávání, jelikož by se mohl zhutnit a pak by filtrace neměla takový výkon, který má deklarován. Písek do filtrace je ideální měnit aspoň jednou za dva roky, ideálně každý rok před sezónou. Písek se obrušuje a snižuje své jímací schopnosti a navíc tyto drobné částečky mohou způsobit zakalení vody. Ideálně je vhodné tento písek aspoň jednou za sezónu proprat a zbavit ho nečistot i manuálně. Navíc tím prodloužíte jeho životnost. Velkým pomocníkem je při filtrování vody využít chemii a to vločkovač, který zajistí, aby písek ve filtraci byl schopen zajistit i velmi jemné nečistoty, které by sám o sobě neměl možnost zachytit.